1trż
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 wf-re KA h2
wf-g BV h1
sprz.r.-re Wi 12
gastr-g He 6
j.niemiecki-n Ga 8 sprz.r.-re Wi 3
bhp gas.-g Ur a1
j.francuski-f #1fb 3
2 8:00- 8:45 pods.przed. Ma 202 sprz.r.-re Wi a1
gastr-g He 6
org.sprz-re Św 111
tech.gas.-g Pi a1
j.angielski-re Gd 0
bhp gas.-g Ur a1
j.francuski-f #1fb 3
j.niemiecki-n Ga 8
3 8:50- 9:35 e_dla_bezp Ma 10 mark.rekl.-re St a1
gastr-g He 6
org.sprz-re Św 111
tech.gas.-g Pi a1
matematyka Łę 208 pods.przed. Ma 102
4 9:40-10:25 religia Gr 209 zaj.wych. Św 111 org.sprz-re Św 111
inf.-g No 203
matematyka Łę 208 inf.-re No 12
z_francuski-g Jg 3
5 10:45-11:30 historia 102 matematyka Łę 107 j.angielski-re Gd 0
j.angielski-g Kn 205
org.sprz-re Św 111
tech.gas.-g Pi a1
wf-re KA aula
wf-g BV h2
6 11:35-12:20 chemia Wk 207 j.polski Pk 107 religia Gr 209 mark.rekl.-re St 3
tech.gas.-g Pi a1
wf-re KA h2
wf-g BV h1
7 12:25-13:10 wiedz.o kul Kj 105 j.polski Pk 107 fiz. Wk 207 biologia Wk 207 historia 102
8 13:15-14:00   geografia Gl 10 mark.rekl.-re St 3
j.angielski-g Kn 205
  j.rosyjski-r #1r 8
9 14:05-14:50         j.rosyjski-r #1r 8
Drukuj plan
wygenerowano 2017-11-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum